I.E.S.SANTIAGO APOSTOL,06200Horarios 2021/2022 Untis 2022
ALMENDRALEJO,ORTEGA MUÑOZ,30IES SANTIAGO APÓSTOL9/11/2021 17:08

Laja Franco Natividad    
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
1 8:15

9:10
G
2OBIM
CCAPLII 8A
2BT 1)
MAT II 7
1BCS1A
MCS I 1A
1BCS1A
MCS I 1A
2 9:10

10:05
2OBIM
CCAPLII 9
3 10:05

11:00
1BCS1A
MCS I 1A
1BCS1A
MCS I 1A
3ESOB 2)
MAP 28
1ESOD 4)
MAT 22
4 11:30

12:25
2BT 1)
MAT II 7
RD MAT 3)
RT 2BACH 5)
5 12:25

13:20
3ESOB 2)
MAP 28
2BT 1)
MAT II 7
2OBIM
CCAPLII 1A
2OBIM
CCAPLII 8A
3ESOB 2)
MAP 28
6 13:20

14:15
3ESOB 2)
MAP 28
2BT 1)
MAT II 7
Núm. Prof,Mat.,Aula Gru.
1) LajFra_Nat, MAT II, 7 2BT, 2BC
2) MirMor_Joa, MAC, 1 3ESOB
  CácMer_Eul, MAC, 2 3ESOC
  LajFra_Nat, MAP, 28 3ESOB, 3ESOC
3) MirMor_Joa RD MAT
  GorBar_Man RD MAT
  SanRos_Ser RD MAT
  HerGue_Jos RD MAT
  LajFra_Nat RD MAT
  BotBar_Die RD MAT
  PacGuis_Jua RD MAT
  CácMer_Eul RD MAT
  VicRoj_Mar RD MAT
  GarJus_Lui RD MAT
4) MirMor_Joa, MAT, 22 1ESOD
  LajFra_Nat, MAT, 22 1ESOD
5) CorGon_Mar RT 2BACH
  SanRos_Ser RT 2BACH
  LajFra_Nat RT 2BACH
  PacPac_Eva RT 2BACH
  AmaDom_Man RT 2BACH
Untis 2022         Horario anteriorEnlace al índiceHorario posterior         Untis Software: Generador de horarios - Gestión de horarios
www.santiagoapostol.net